Hito

เพลง

ซาตาน - HITO

รายละเอียด

 

ประวัติความเป็นมาของวง

 

วงดนตรีที่มีชื่อว่า “HITO” เกิดจากการรวมตัวกันของเหล่าเพื่อนนักดนตรีที่มีทั้งหมด

 

สี่คนซึ่งประกอบไปด้วย

 

1.  นาย ลิขิต  หลุ่ยตระกูล บี(ร้องนำ)

 

2.  นายทศศาสตร์ ย่วนยินรักษ์ ปอนด์(เบส)

 

3.  นายณัฐวุฒิ ร้อยพุทธ อ้น(กลอง)

 

4.  นายทัพธรรม ดีรัตนา วาว(กีตาร์)

 

         จุดเริ่มต้นของวง “HITO” เกิดขึ้นในวันหนึ่ง หลังจากที่ บี(ร้องนำ) ได้ทราบถึงข่าวคราวโครงการ

 

การประกวดวงดนตรีของบริษัท “APLAY MUSIC” ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า

 

“โครงการ APlay Auditions” ที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางใน social media ซึ่งรายละเอียด

 

ความน่าสนใจของโครงการนี้ที่ให้นักดนตรีได้แสดงความสามารถทางดนตรีด้วยตนเอง

 

อย่างเปิดกว้างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือการเปิดโอกาสให้นักดนตรีสามารถ

 

“คิดและผลิตผลงานด้วยตนเองอย่างอิสระโดย ปราศจากการตีกรอบความคิด”

 

ทำให้บีตัดสินใจชักชวนเพื่อนนักดนตรีที่มีแนวคิดเดียวกันมารวมตัวกันสร้างผลงาน

 

เพื่อเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

 

         บี(ร้องนำ) ผู้ซึ่งมีความสามารถในการแต่งเนื้อร้องและทำนองด้วยตนเองอยู่แล้ว

 

จึงเริ่มติดต่อหาเพื่อนคนแรกนั่นคือ ปอนด์(มือเบส)ผู้ซึ่งทำงานอยู่ในวงการ Back up

 

เล่นดนตรีให้ศิลปินชื่อดังมานาน และได้ทำการชักชวนให้มาร่วมงานกันในโครงการนี้

 

เป็นคนแรกโดยมีการพูดคุยถึงconcept และเป้าหมายว่า“เรามาร่วมสร้างวงดนตรีที่สามารถ

 

สร้างงานขึ้นเองได้อย่างอิสระกันเถอะ” บีและปอนด์จึงได้พยายามเสาะหาผู้ร่วมอุดมการณ์

 

ความคิดเดียวกันจนได้พบกับ (อ้น)มือกลองผู้ซึ่งทำงานอยู่ในวงการ Back up

 

ศิลปินเช่นเดียวกับปอนด์ และ (วาว)มือกีตาร์ผู้มีอาชีพเล่นดนตรีกลางคืนมาอย่างยาวนาน

 

มาร่วมอุดมการณ์ครั้งนี้ในที่สุด พวกเราทั้งสี่คนจึงร่วมผลิตผลงานด้วยตนเองเพื่อนำเข้าประกวด

 

ในโครงการ APlay Auditions ของบริษัท A Play Music จนสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศ

 

การประกวดได้ในที่สุดซึ่งถือได้ว่าเป็นใบเบิกทางให้วงได้สามารถเซ็นต์สัญญา

 

เป็นศิลปินกับทางค่าย A Play Music อีกทั้งยังได้โอกาสและความไว้วางใจให้ผลิต

 

ผลงานเองได้อย่างอิสระในทุกขั้นตอนภายใต้การแนะนำแนวทางของบริษัทพันธมิตร

 

ของทางค่าย นั่นคือบริษัท Polarbear Studio and Music Academy ซึ่งมีผลงานมากมาย

 

ในวงการดนตรีมาอย่างยาวนานรวมไปถึงการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมาย

     

ที่มาของชื่อวง “HITO”

 

         เดิมทีในตอนแรกเริ่มที่ทำการก่อตั้งวงขึ้นมา พวกเราใช้เชื่อวงว่า “ HIZZ ” 

 

(เพี้ยนมาจากคำว่า His ที่แปลว่าผู้ชาย) และใช้ชื่อนี้ในการประกวดโครงการด้วย

 

ต่อมาภายหลัง เมื่อได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปิน ก็ได้เริ่มทำงานเพลงด้วยตัวเองโดยงานทั้งหมด

 

ที่ทำออกมาพวกเราได้วางคอนเซ็ปท์เอาไว้อย่างชัดเจนว่าเราต้องการทำงานเพลงที่มีพาร์ทดนตรี

 

ที่หนักแน่นและพาร์ทเนื้อร้องที่สามารถสื่อสารกับผู้คนได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด ไม่อ้อมค้อม

 

ไม่ใช้ภาษาที่ขัดเกลาจนสวยงามเกินไปจนต้องแปลความหมายซ้ำหลายๆรอบและที่สำคัญคือ

 

เราต้องการสื่อสารเรื่องราวของ ความเป็นคนธรรมดา ที่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของ

 

รัก โลภ โกรธ เกลียด หลงไหล มัวเมา รวมไปถึง อารมณ์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนทั่วไป

 

ต้องการเป็นตัวแทนของคนมากมายที่อยากจะพูดอยากจะแสดงออกอารมณ์ต่างๆแต่ไม่สามารถทำได้

 

เมื่อแนวทางของวงมีความชัดเจนแบบนี้ ทุกๆฝ่ายจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่า 

 

พวกเราควรจะใช้ชื่อวงที่สื่อความหมายให้เข้ากับงานที่ทำให้มากที่สุดและในเมื่อเรา

 

สร้างงานที่มีความตรงไปตรงมาชื่อวงก็ควรจะมีความหมายที่ไม่ควรซับซ้อนด้วยเช่นกัน

 

มีชื่อวงที่เราคัดเลือกมาจากหลายความหมายและหลายภาษา แต่สุดท้ายก็มาลงตัวที่สุด

 

ที่คำว่า “HITO” เป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแปลตรงๆตัวว่า “คน” โดยเลือกออกแบบ ”LOGO”

 

ให้มีส่วนผสมของอักษรและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นบวกกับรูปร่าง

 

โดยรวมที่ดูคล้ายรูปร่างของคนเพื่อสื่อความหมายให้เชื่อมโยงกับดนตรีที่วงต้องการนำเสนอ

 

          สรุปได้ว่า “HITO” เป็นวงดนตรีที่มีแนวทางการสร้างงานที่มีทาร์ทดนตรี

 

ที่หนักแน่นกระแทกอารมณ์และมีพาร์ทเนื้อร้องที่ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม

 

เข้าใจง่าย เข้าถึงได้เป็นวงกว้างเป็นตัวแทนของผู้คนมากมายที่ยังคงมีชีวิต

 

อยู่ภายใต้พลังของอารมณ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น รัก โลภ โกรธ หลง

 

เป็นตัวแทนของผู้คนที่พยายามใช้ชีวิตอยู่บนโลกสีเทาๆที่เส้นแบ่งแยกความดีเลว

 

บางจนแทบมองไม่เห็นและเป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งที่พวกเขา

 

ต้องการบอกต้องการแสดงอะไรบางอย่างที่ตนรู้สึกนึกคิดแต่ไม่สามารถทำได้

 

เรื่องราวต่างๆเหล่านี้พวกเรา “HITO” จะขอเป็นคนพูดแทนทุกคนเอง