ประวัติความเป็นมา

จากแนวคิดการพัฒนาการสื่อสารต่างๆเข้าสู่ตลาดดิจิตอลในประเทศไทย ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมรับมือกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการคิดค้นออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิตอลต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ความมีคุณภาพและเป็นไปตามความพึงพอใจของลูกค้าก่อให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างมิวสิคพาร์ทเนอร์ทั้งในและต่างประเทศในเรื่องการรวบรวมลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายเพลงต่างประเทศ เพลงเกาหลี เพลงลูกกรุง เพลงไทยลูกทุ่ง เป็นต้น เพื่อให้บริการมิวสิคดิจิตอลผ่านรหัสดาวน์โหลด *4960 สบาย สบาย มีให้ไม่อั้น อีกทั้งยังให้บริการคอนเทนต์ที่หลากหลาย เช่น ความบันเทิง ความมีเนื้อหาสาระ และบริการเสริมผ่านระบบเครือข่ายมือถือและอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ

ต่อมาได้มีการก่อตั้งบริษัท เอ เพลย์ มิวสิค จำกัด ขึ้นเพื่อเน้นทางด้านธุรกิจผลิตเพลง การบริหารจัดการลิขสิทธิ์เพลงโดยเฉพาะ และการผลิดพัฒนา Content จึงเข้าสู่ธุรกิจ มิวสิค เอ็นเทอร์เทนเม้น (Music Entertainment) เช่น ประกอบกิจการรับจ้างผลิตเพลง ผลิตศิลปิน รับจ้างจัดงานแสดง คอนเสิร์ต อีเว้นท์ต่างๆ เป็นต้น และอยู่ภายใต้แนวความคิด ที่ว่า “ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง และเที่ยงธรรม”