แฮมเมอร์

เพลง

แม่ แฮมเมอร์
สะตอไกลต้น แฮมเมอร์
เรารักพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด

แฮมเมอร์