โฉมหน้า 3 วงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดในกิจกรรมการประกวดดนตรี "The Play Audition : เพลงพลิกฝัน"

Print This Article

วงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดในกิจกรรมการประกวดดนตรี

"The Play Audition : เพลงพลิกฝัน" ได้แก่ วง Hizz 

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด

ขึ้นมอบเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท 

 

 ส่วนวงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง Air Dollz 

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด 

ขึ้นมอบเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท 

 

 และวงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ วง Mosaic

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด

ขึ้นมอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท 

 

 

ติดต่องานแสดง โทร 02-234-8479 ต่อ 401 , 080-0740925 (คุณพลอย) 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร facebook :เพจ A Play Music : http://www.aplaymusic.com

 

Sponsor

โฉมหน้า 3 วงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดในกิจกรรมการประกวดดนตรี