ตารางงานวงทีที(T_T) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2662

Print This Article

ตารางงาน

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

10 ก.พ.      งาน KONG "รักกันในมัน(ส์)ดึงเฒ่า"  จังหวัดเชียงใหม่
14 ก.พ. งาน ร้านไปยานใหญ่ แม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 
15 ก.พ. ร้านชีวิตชีวา จังหวัดลำพูน
16 ก.พ. ร้านบางขวางคันคลอง หลังมช. จังหวัดเชียงใหม่
21 ก.พ. เรือนจำ จังหวัดลพบุรี
22 ก.พ. ร้าน Kiss bar & restaurant    สุขาภิบาล5 กรุงเทพฯ

 

 

ติดต่องานแสดง โทร 02-234-8479 ต่อ 401

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร facebook :เพจ A Play Music : http://www.aplaymusic.com

                                             เพจ T_T : https://www.facebook.com/fanpageTT

                                                       ig : @t_t_band

Sponsor

ตารางงานวงทีที(T_T) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2662